انواع کاشی سنتی

انواع کاشی سنتی
کاشی از لحاظ تاریخی شیوه اساسی و بنیادی در تزئینات ساختمان می‌باشد. استفاده از این شیوه در معماری اسلامی بسیار رایج است و طرح‌های جالب، جلو رشد و کشف تزئینات خشتی و گچی را گرفت و همه علاقمند تزئینات با کاشی شدند.
استفاده از کاشی به نحوی که روی دیوار را کاملا بپوشاند اولین بار در قرن ۱۳ و در قونیه به کار رفته است.

کاشیکاری بصورت هنر تزئینی در کشورهای اسلامی به اوج شکوفایی خود رسید و یکی از ویژگی‌های برجسته معماری اسلامی به شمار می‌رود کاشی‌های که برای تزئین عمارات به کار می‌رود عموما پنچ نوع بوده که ذیلا توضیح می‌گردد.

الف)معرق
ب)  معقلی
ج )  مشبک
د )  گره
ه)  خشتی(هفت رنگ)